Nomeland Maskin
Please select your page

polarsand

-          Polarsand er ein heilt ny og effektiv metode og utstyr for oppvarming av strømaterialer til vintervedlikehald.
-          Ide og oppfinnelse av Steinar Nomeland, prosjektering og utvikling i samarbeid med Polarmatic OY, Tampere, Finland
-          Reduserer forbruk av strømaterialer, som til slutt reduserer utslepp av klimagasser.
-          Bør erstatte salt, redusere miljøbelastninger.
-          Treng ikkje forvarming.

NRK var tilstades då Statens Vegvesen fekk demonstrert prototypen. Sjå saka her: www.nrk.no/sorlandet/skal-prove-ut-glovarm-strosand-1.12319750

strobil cred   IMG 2245 web   IMG 2265 web      

PDF  For meir info, sjå vår engelske brosjyre som du kan laste ned her (klikk på bilete).

 

Website Security Test