Nomeland Maskin
Please select your page

Fv. 42 Hovland – Lislevatn

Nomeland Maskin har vore utleig til Bertelsen & Garpestad på parsellen Hovland - Lislevatn. Utbedringen gjelder en utvidelse av eksisterende fv. 42 for tilfredsstille kravene for gul midtstripe. Veglinjen følger hovedsakelig dagens trase, unntaksvis ved Ljosland, Nygård og Lislevatn. Arbeidene vil bestå av utskifting, masseflytting, sprengning, asfaltarbeider, rekkverksarbeider med mer. I prosjektet inngår også en utvidelse av Skudelv bru.
Website Security Test