Nomeland Maskin
Please select your page

Gamle Kaarstad

Nomeland Maskin har for Statsbygg utført utenomhus arbeider på Gamle Kaarstad. Prosjektet omfattar oppgradering av 500 m2 stort trafikkareal/ parkeringsareal ved Gamle Kaarstad-bygget i Volda. Masseutskiftning og nedsetting av OV-kummar og legging av transportrør. Utlegging av berelag og forsterkningslag, asfalteringsarbeider og tilstelling.
Website Security Test