prosjekter
Please select your page

Grunnarbeid på nye Bibliotek og Kyrkestoge i Valle. ...

I samarbeid med Otera Infra har vi utført kabelgrøfter for Agder Energi på kabelanlegg Grendi Kroknes....

Kabelgrøft i samarbeid med Otera Infra ved Børtemannsbekken i Bykle....

Grunnarbeid for brakkerigg i Valle og Rysstad for Setesdal folkehøgskule....

Nomeland Maskin har vore utleig til Bertelsen & Garpestad på parsellen Hovland - Lislevatn. Utbedringen gjelder en utvidelse av eksisterende fv. 42 for tilfredsstille kravene for gul midtstripe. Vegl...

Grunnabreid for nye koblingsanlegg for Dynjanfoss og Berlifoss Kraftstasjoner. Arbeid er utført i samarbeid med Jegteberg Entreprenør, for Agder Energi....

Grunnarbeid for Klatresteinen i Kristiansand...

Grunnarbeid for Bykle NAV og skule....

Nomeland Maskin har utført grunnarbeid for infrasturtur, og tomter på hyttefelt Glåmsyn i Brokke....

Nomeland Maskin har delteke med maskin og førere for AF anlegg på parsellen Arendal - Tvedestrand....

Legging av høgspent for Søråni Kraftverk...

Nomeland Maskin har hatt grunnarbeid for prosjekt Bygland Renseanlegg...

Plassenuten er ei utviding av Djupetjønn Hyttegrend som opnar for fleire nye utsiktstomter....

Vardefjødd hyttefelt er eit helt nytt felt som nå er klart for forhandsal! Feltet ligg veldig sentralt til med langrennsløyper og ljosløypa rett innmed feltet, og kort veg til alpinanlegget....

Øvre Sitåsen Hyttefelt er eit nytt felt , som tilhører Sitåsen hyttefelt! Dette er eit veldig populært hyttefelt, og dette er ein naturleg forlengelse av dette feltet....

Kvisletoppen Sør er eit heilt nytt hyttefelt som no er regulert og oppstart av infrastruktur blir vinter/vår 2021!...

Søråni kraftverk er et vannkraftverk på Jordalsbø i Bygland kommune i Agder. Det er et elvekraftverk som utnytter et fall på 235 meter i Søråni.

Prosjektet omfattet opparbeidelse av vann- og avløpsanlegg, levering av pumpestasjon, borring gjennom RV9, etablering av gang/sykkelvei samt kabelgrøfter....
Website Security Test